„Заедно в час“

„Заедно в час“ е неправителствена организация, създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All. Организацията работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо от своя социално-икономически произход и населеното място, в което е родено. Фондацията подбира, обучава и подкрепя професионалисти от различни сфери да станат учители на ученици, които имат най-голяма нужда от мотивация.

Вече четири години фондация „Заедно в час“ работи в партньорство с  училища в Езерче, Кубрат и Разград, като броят на учителите се увеличава значително. През учебната 2018/2019 г в разградско работят 8 учители.

Всяко дарение е важно и ценно за успеха на участниците в програмата, за тяхното дългосрочно развитие и пряката им работа с учениците. То е инвестирано в привличане, подбор, надграждащи обучения, подкрепа и финансови стимули за учителите от програмата на „Заедно в час“.

https://zaednovchas.bg