Кампания за набиране на средства за преместване на сграда на ПМГ.

През 2018 г беше намерен „нов дом“ на Профилираната природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“. От началото на учебната 2018/2019 година,  училището дели една сграда със СУ „Христо Ботев“ в Разград.

Гимназията използва 25 стаи с учебна цел, три канцеларии, две хранилища и физкултурен салон. Подготвят се кабинети по биология, физика, химия, които бяха ремонтирани с устойчиви подови настилки, плотове и специализирано оборудване.

През новата година учениците се обучават на една смяна в три кабинета по математика, три по български език, четири по английски, четири компютърни зали, отделни стаи по история и по география.

За подпомагане на ремонтните дейности  беше организирана дарителска кампания, която беше подкрепена от родители, бивши ученици на гимназията, местен бизнес и различни организации.

В подкрепа на кампанията, по време на  Пролетен бал, организиран през м. март, бяха събрани 8 000 лева. С тези  средства,  по волята на дарителите от „Лайънс клуб“ , сдружение „Лудогорие“, „Ротари клуб“ и Командерия „Св. Андрей Първозвани“  са закупени 15 лаптопа за компютърните зали на училището.

5000 лева за благотворителност събраха на пролетния си бал четири организации /e-razgrad.bg/