Проект „Развитие на баскетболната общност в гр. Разград“ на СКБ „Вълци-Разград“

Новата баскетболна школа за деца стартира през септември, 2018г. в Разград. СКБ „Вълци“ е член на БФБ и от новия сезон  активно се  включи в държавните първенства в различни възрасти за момчета и момичета.

Проектът е иницииран изцяло от млади хора от града, специализирани в различни области. Целта е по нестандартен и близък до младите хора начин да се привлекат деца от 1 до 7 клас, за да се докоснат до магията на баскетбола. Наред със спортно-техническата подготовка, фокус в работата на школата е подобряването на социалната среда, осигуряване на условия за повече спорт и споделено време между деца и родители. В хода на годината са планирани поредица от събития със социална и образователна насоченост, както и вътрешни състезания, които да дават стимул на децата и да ангажират общността.

„Обществен дарителски фонд за Разград“ подкрепя проектът на СКБ „Вълци-Разград“ както с финансова помощ от 38 000 лева, дарени в началото на 2019г, така и с експертиза и помощ в реализиране на събития и проекти.

https://www.facebook.com/wolvesrazgrad/