ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Политика за поверителност и защита на личните данни на фондация “Обществен дарителски фонд за Разград”, заедно с Условията за ползване на сайта ни, поставя основата, върху която всяка лична информация, която ние събираме от Вас или Вие ни предоставяте, ще бъде обработвана при посещение на сайта www.fund-razgrad.org.

Използвайки www.fund-razgrad.org („Страницата“), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, подавате запитване за финансиране или ни изпращате съобщение посредством попълване на контактната форма, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната  версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашата Страница. Тези  условия не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други организации.

Ние гарантираме, че използваме Вашите лични данни в съответствие с всички приложими закони.

Ако имате въпроси относно Политиката ни за поверителност,моля, свържете се с нас.

2.КОИ СМЕ НИЕ?

Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград “ е учредена през 2018 г. като неправителствена организация в обществена полза.

3.КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА СЪБИРАМЕ?

3.1. На нашият уеб сайт може да събираме и обработваме следните данни, лично предоставени от Вас след предварително съгласие:

 • Информация, която предоставяте чрез попълване на регистрационната форма на нашия уебсайт, като Вашето име и фамилия, електронна поща, адрес, телефонен номер. Това включва информация, предоставена в момента на регистрация за използване на нашия уеб сайт.
 • Информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания и съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите проектни предложения, както и при изпълнението и отчитане на финансирания от нас проект. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с договор за безвъзмездно финансиране.
 • Данни от Вашите посещения на сайтовете ни, включително, но не само, данни за потребление, местоположение, IP адрес, предишни посещения и друга комуникационна информация и ресурси, които посещавате.
 • Информация, предоставена във връзка с докладване от Ваша страна за проблем с нашия уеб сайт.
 • Ако се свържете с нас, ние може да запазим запис от кореспонденцията ни за целите на сигурността.

3.2. Ако сключите договор (за дарение или финансиране) с нас, ние ще съберем определена лична идентифицираща информация, например Вашето име и данни за контакт и др.

4.СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме Вашите лични данни и информация при следните случаи:

 • Когато правите запитване за финансиране, за да разгледаме молбата Ви, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително, за да  Ви изпратим нашия формуляр за кандидатстване;
  • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
  • Когато отговаряте на запитвания на Фондацията в процеса на обработка на Вашето заявление за финансиране, за целите на цялостната му оценка, евентуално одобрение и отпускане на средствата;
  • Когато участвате в общности и други интерактивни услуги, за да администрираме нашите програми и проекти и съпътстващите ги дейности;
  • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Страницата;
  • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на  Страницата;
  • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Страницата, който позволява това;
  • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.
  • Когато ползвате свой профил в социални медийни платформи като LinkedIn, Twitter,Facebook, Instagram и други, за да използвате Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си.

5.ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

5.1. На основание изричното Ви съгласие, което сте дали чрез представяне на заявление или чрез попълване на някоя от нашите форми на уеб сайта, ние използваме Вашите данни за следните цели:

 • Когато сте регистрирани като потребител, ние обработваме данни, които предоставяте, като например телефон, имена, имейл за обратна връзка.
 • Да ви уведомяваме за текущи дарителски кампании и нови каузи и събития.
 • Да сключваме договори за дарение.
 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите заявления/ молби за финансиране и комуникация с Вас;
 • За изпращане на информация за различни новини относно фондация “Обществен дарителски фонд за Разград”;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За изпращане на писма, покани за събития, както и информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на Фондацията;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

5.2. На базата на правния ни интерес да администрираме уеб сайта и да взаимодействаме с потребителите, ние може да събираме Ваша информация:

 • За да сме сигурни че съдържанието на нашия уеб сайт е представено по най-ефективния начин за Вас и Вашия компютър.
 • За да Ви позволим да участвате в интерактивните характеристики на нашите услуги, когато избирате да го направите;
 • Да поддържаме сигурността на нашия уеб сайт.

5.3. Ако имате договорни отношения с нас, ние ще използваме информацията, която сте предоставили и която е задължителна за сключването на договор, за да изпълняваме задълженията си по договора, произтичащи от него. В някои случаи, може да има законови изисквания относно данните, които сме задължени да събираме. Ако не ни предоставите тази информация, ние може да не сме в състояние да сключим и изпълним договора. Обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово – счетоводни цели.

5.4.Обществен интерес – в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.

6. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград” се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме на никого извън Фондацията, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Ние можем да споделяме Вашите данни с: (I) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашата Страница; (II) партньори на Фондацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (III) на лица, предвидени в нормативен акт.

Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

7. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни ще бъдат съхранени толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме:

обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, приложимите законови изисквания.

8. IP АДРЕС И БИСКВИТКИ

8.1. Когато влезете в нашия уеб сайт, ние може да съберем информация относно Вашия компютър, включително, където е налично, Вашия IP адрес и местоположение, операционна система, тип браузър за системна администрация и да докладваме обобщена информация до нашия доставчик на интернет услуги. Това са статистически данни относно действията и модели на търсене на потребителите на нашия сайт и не идентифицират отделни лица.

8.2 Поради същата причина, ние може да получим информация относно Вашето генерално интернет потребление, използвайки файл с бисквитки, който се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките са малки текстови файлове, които съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашият компютър. Те ни помагат да подобряваме нашият уебсайт и да предоставяме по-добри и по персонализирани услуги.

8.3. Вие може да откажете да приемете бисквитките, като активирате настройките на вашия браузър, позволявайки Ви да отказвате бисквитки. При избор на този тип настройки е възможно достъпът до определени части на уебсайта да бъде невъзможен или ограничен.

9. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от Фондацията, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, Фондацията може да откаже да предприеме действия по искането. 

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства:

 1. личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани
  1. съгласието за обработка, върху което се основава обработването на данните, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването
  1.  обработването е незаконосъобразно
  1.  личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към Фондацията. Ние можем да не се съобразим с Вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, вкл. по причини от обществен интерес. Това Ваше право не е абсолютно и искането Ви за изтриване на данните може да не бъде уважено в случаите, когато обработването на Вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение, приложимо към Фондацията, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

9.2 Право на възразяване

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на Фондацията, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

Право на ограничаване на обработването

9.3. Ограничение на обработка на лични данни

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

9.4.Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

9.5.Право на преносимост на данните

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

9.6.Право на жалба

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган.

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до нас, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.