Фондация "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД"

През 2018 г. Фондация "Америка за България" избра Разград да бъде един от трите града, където концентрира усилия, в партньорство с местното управление, бизнеса и неправителствения сектор, за реализация на проекти от шестте приоритетни области на Фондацията. Бяха проведени срещи, които събраха заедно неправителствени организации, активни граждани, представители на бизнеса и местните институции. По време на проведената Конференция на бъдещето, представители на местната общност от всички групи се обединиха около идеята за създаване на единен фонд, който да събира, оперира и помага за реализацията на проекти, свързани с местната общност.

В резултат, през м. Февруари, 2018г. e сформирана и регистрирана Фондация "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗГРАД".