За дарители

Гражданското общество и активното му участие в процесите на промяна и развитие на нашия град  са невъзможни без осъзнатата и осмислена подкрепа на отделни личности, предприемачи и компании с филантропски нагласи, дарителска мотивация или желание за доброволна работа. Развитието на частното дарителство е една от възможностите гражданите, обединени в различни граждански организации да променят към по-добро своя живот, без да зависят от публични средства или международна помощ.

Ако вярвате в нашата кауза и искате да ни подкрепите, можете да дарите по банков път:

Фондация "Обществен дарителски фонд за Разград"
BG44 TEXI 9545 1005 7330 00
BIC: TEXIBGSF
"Тексим Банк" АД
Основание: Дарение

Законодателство и облекчения

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения. Законодателят предвижда облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители. Нивата на данъчни облекчения за фирмите дарители, обаче са разделени на три групи, съобразно получателите на даренията. Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10 % данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др. 15 % е данъчното облекчение за дарения, направени на културни институции и подкрепящи българската култура, според Закона за меценатството, ако дарителя предварително се е регистрирал в Министерство на културата като меценат. Последната група данъчни облекчения са в размер на 50 %, ако са направени в полза на  3 Държавни фонда  - Фонд „Център за лечение на деца”, Фонд за репродуктивно здраве и Фонд „Трансплантации”.  Стойностите се изчисляват  като % от печалбата преди облагане.

Физическите лица получават 5 % данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

Даренията, обаче се облагат с ДДС, включително дарителските SMS с 20 % ДДС.