Новини

На 27 март, членовете на УС на „ОДФ за Разград“ Стефан Томов и Дияна Славова, като и представители на „Лайънс Клуб“- Разград и сдружение „Лудогорие- Разград“, предадоха дарение към МБАЛ “ Св. Иван Рилски“- Разград. Дарените материали и консумативи са целево дарение чрез Фонда от „Лайънс клуб“ и Сдружение  „Лудогорие- Разград“ за борба с разпространението на COVID 19.   д-р Петър Тодоров прие: 10 000 чифта хирургични ръкавици, 200 броя предпазни облекла за многократна употреба
Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ заяви своето желание да помогне с пари и хранителни продукти, в кампания на Община Разград. Представители на социални услуги, институции и организации с хуманитарна насоченост обсъдиха на работна среща със заместник-кмета на Разград Милена Орешкова възможностите за подпомагане на семейства в спешна нужда от осигуряване на прехрана. По време на дискусията стана ясно, че 9 семейства от потребителите на Центъра за обществена подкрепа към сдружение ЖАНЕТА и 6 от
За пет дни, след обявяване в социалните медии на кампанията,  Разград събра нужната сума за купуване на дихателен апарат за МБАЛ „Св. Иван Рилски“- Разград.  Инициатори на кампанията бяха общинските съветници Свилена Дечева, адв. Калоян Монев и д-р Доцка Атанасова. Нужните пари за употребяван немски апарат бяха 10 000 лева. Последните 1500 лева внесоха „Пилко“ ЕООД и Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“. Организаторите благодарят за отзивчивостта и съпричастността на всички дарители: на пенсионерите, на учителите,
На 10 март, 2020 г., в сградата на Община Разград, с е проведе церемония по подписване на 5 нови договора за финансиране на проекти от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“. Това бе втора церемония по подписване на договори за дарение между Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ и организации, защитили проекти, свързани с приоритетите на Фондацията и с осигурено самоучастие от страна на бенефициентите. През миналата година Фондацията, която работи в партньорство с Америка
На 5.03.2020 г. , управителният съвет на Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ представи пред ръководството на Община Разград своята дейност досега и проектите, одобрени за финансиране през 2020 г. Фондацията получи от местната управа подкрепа за всяка от инициативите си. „Имате протегната ръка във всяко отношение, Община Разград е открита за подобни инициативи, особено когато става въпрос за деца“ – каза по време на срещата Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев.     Образованието,

Архив