Дарение към МБАЛ „Св.Иван Рилски“- Разград

На 27 март, членовете на УС на „ОДФ за Разград“ Стефан Томов и Дияна Славова, като и представители на „Лайънс Клуб“- Разград и сдружение „Лудогорие- Разград“, предадоха дарение към МБАЛ “ Св. Иван Рилски“- Разград. Дарените материали и консумативи са целево дарение чрез Фонда от „Лайънс клуб“ и Сдружение  „Лудогорие- Разград“ за борба с разпространението на COVID 19.

 

д-р Петър Тодоров прие:

10 000 чифта хирургични ръкавици,

200 броя предпазни облекла за многократна употреба

150 шлемове за лице

500 маски за лице за многократна употреба

500 чифта ботуши за еднократна употреба ,

190 литра дезинфектант за ръце

110 л.  дезинфектант за под

50 литра спирт 95% .

     

 

Д-р Тодоров благодари за жеста и съобщи, че болницата е напълно готова да посрещне, ако се наложи, заболели от коронавируса.

 

Всеки, който желае да помогне в борбата с разпространението на COVID 19, може да го направи директно по сметките на лечебните заведения в областта и страната, на специално обявена сметка на сайта на Община Разград или да направи дарение към Обществен дарителски фонд за Разград, който ще продължи своите инициативи, в подкрепа на борбата с вируса.

Сметка на Обществен дарителски фонд за Разград:

„Тексим Банк“ АД,

IBAN: BG44 TEXI 9545 1005 7330 00,

BIC: TEXIBGSF

снимки: Радка Минчева- razgrad24/7.com

Община Разград организира подпомагане на семейства с нужда от хран

Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ заяви своето желание да помогне с пари и хранителни продукти, в кампания на Община Разград.

Представители на социални услуги, институции и организации с хуманитарна насоченост обсъдиха на работна среща със заместник-кмета на Разград Милена Орешкова възможностите за подпомагане на семейства в спешна нужда от осигуряване на прехрана.

По време на дискусията стана ясно, че 9 семейства от потребителите на Центъра за обществена подкрепа към сдружение ЖАНЕТА и 6 от отдел Закрила на детето вече имат такава необходимост. За тях, както и за други нуждаещи се, ще бъдат закупени хранителни продукти, които ще им бъдат предоставени ката хранителни пакети с транспорт на Общината.

На друга част от нуждаещите се ще бъде предоставен топъл обяд от Домашния социален патронаж. Капацитетът на общинското звено е да се приготви и разнесе храна на още 100 човека над близо 500-те патронирани  в момента.

Заявките за необходимост от подпомагане ще се приемат на тел. 084 66 02 83 в ЖАНЕТА в работните дни между 9,00 и 17,00 ч. От Общината призовават да се обаждат и хора, които смятат, че техен съсед или познат има подобна нужда от подкрепа.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за предоставяне на дарения. Единият начин е по банков път на сметка на Отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград:

BG 62TEXI95435105985600

TEXIBGSF ТЕКСИМ БАНК АД,

като в основанието на превода трябва да бъде вписано: „Дарение за Домашен социален патронаж с цел подпомагане на нуждаещи се в извънредно положение“.

Може да се даряват и продукти със сертификат, както и чрез включване в съвместната кампания на БЧК с верига магазини „БИЛА“ „Купи и дари“. Там се купуват трайни пакетирани хранителни продукти и се поставят в специално маркирана  количка в магазина.

/e-Razgrad/

Снимки: Общинска администрация

Заедно срещу заразата

За пет дни, след обявяване в социалните медии на кампанията,  Разград събра нужната сума за купуване на дихателен апарат за МБАЛ „Св. Иван Рилски“- Разград. 

Инициатори на кампанията бяха общинските съветници Свилена Дечева, адв. Калоян Монев и д-р Доцка Атанасова.

Нужните пари за употребяван немски апарат бяха 10 000 лева. Последните 1500 лева внесоха „Пилко“ ЕООД и Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“.

Организаторите благодарят за отзивчивостта и съпричастността на всички дарители: на пенсионерите, на учителите, на лекарите, на адвокатите и нотариусите, на социалните работници и тези, чиито професии не знаят, на Центъра за работа с деца, на приятелите и на непознатите хора от Разград и чужбина. На фирмите „Чете-БГ“ ООД, „Счетоводна кантора-Стандарт“ ООД, ЕТ „Къмпани-Диньо Динев“, „ЕКОАЛ“ ООД.

Дихателният апарат беше предаден на болницата в Разград на 27.03.2020 г.

Всеки, който желае да помогне в борбата с разпространението на COVID 19, може да го направи директно по сметките на лечебните заведения в областта и страната, на специално обявена сметка на сайта на Община Разград или да направи дарение към Обществен дарителски фонд за Разград, който ще продължи своите инициативи, в подкрепа на борбата с вируса.

Сметка на Обществен дарителски фонд за Разград:

„Тексим Банк“ АД,

IBAN: BG44 TEXI 9545 1005 7330 00,

BIC: TEXIBGSF

 

снимка: e-razgrad

 

Церемония по подписване на договори за дарение от ОДФ за Разград

На 10 март, 2020 г., в сградата на Община Разград, с е проведе церемония по подписване на 5 нови договора за финансиране на проекти от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“.

Това бе втора церемония по подписване на договори за дарение между Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ и организации, защитили проекти, свързани с приоритетите на Фондацията и с осигурено самоучастие от страна на бенефициентите. През миналата година Фондацията, която работи в партньорство с Америка за България, е подкрепила реализацията на 8 проекта на обща стойност 126 675 лв., средствата от ОДФ са 84 540 лв.

За 2020 г. проектите са 5, с представителите на организациите, договори за дарения подписа председателят на Управителния съвет на Фондация „Обществен фонд за Разград“ Стефан Томов.

  Договор за дарение на 3400 лева се сключи с представителите на Спортен клуб „Спорт за всички“-Разград“, средствата са за реализация на първенството есен-пролет на Ученическа волейболна лига.

  5520 лв. са отпуснати на СКК “Спринт“, колоездачният клуб за втори път търси съдействие от Фондацията, веднага след старта на първия проект дошли и първите медали за състезателите. Сега средствата са отново за екипировка и участие в лагери и състезания.

  5600 лева отпуска Фондацията за организирането на второто издание на фолклорния фестивал „Събрало се наше село“, което се провежда по инициатива на НЧ “Самообразование 1894“-Побит камък.

  С опазването на фолклора е свързан е четвъртият проект – за закупуване на женски кюстендилски костюми за танцьорите от ДТШ “Хорце“ към ЦПЛР Център за работа с деца.

Най-голямата сума е за реконструкция на съществуваща детска площадка пред хотел „Централ“, която да се оборудва със съоръжения, които могат да се използват от деца с увреждания, в общината те са 291, ще имат възможност да се интегрират по-лесно, играейки на площадката със совите връстници. Инициативата е на сдружение „Лудогорие“.

Участниците в събитието бяха приветствани от заместник-кмета Милена Орешкова. „Община Разград е съпричастна и готова да оказва съдействие на благородни инициативи като тази“ – сподели заместник-кметът с присъстващите на церемонията. Орешкова изрази и личното си положително отношение към дейността на Обществения дарителски фонд за Разград, припомняйки, че е „част от ятото“(символът на Фондацията) още от възникването на идеята за Фондацията.

  

Всички бенефициенти получиха като символичен подарък, с пожелание за успех, монета „Пегас“, която ще се използва като жест към дарители на Фондацията.

На церемонията стана ясно, че част от бенефициентите предвиждат и съвместни дейности, които ще утвърдят идеята за създаване на устойчива общност.

Снимки:

Пресцентър Община Разград,

e-razgrad

Среща между Община Разград и ОДФ

На 5.03.2020 г. , управителният съвет на Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ представи пред ръководството на Община Разград своята дейност досега и проектите, одобрени за финансиране през 2020 г. Фондацията получи от местната управа подкрепа за всяка от инициативите си. „Имате протегната ръка във всяко отношение, Община Разград е открита за подобни инициативи, особено когато става въпрос за деца“ – каза по време на срещата Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев.

   

Образованието, спортът и талантливите деца са приоритетите на Обществен дарителски фонд за Разград – обясниха председателят на УС Стефан Томов и членовете: Дияна Славова, Йонета Йорданова, Йордан Тачев и Диана Първанова. През миналата година Фондацията е подкрепила реализацията на 8 проекта на обща стойност 126 675 лв., средствата от ОДФ са 84 540 лв. Сред събитията, предизвикали най-голям интерес, са: Детският панаир, Ученическата кулинарна олимпиада, Международният кинофестивал за детска и младежка публика, развитие бележат и Баскетболен клуб „Вълци – Разград“, Спортен клуб по колоездене „Спринт“,СК „Джудо и джиу джицу“, Клуб по дебати. Фондацията предвижда да се създаде устойчивост, като тези инициативи бъдат продължени.

За 2020 г. засега са одобрени 5 проекта: за екипировка и участие в състезания на състезателите от СКК „Спринт“, за реализацията на Ученическа волейболна лига от СК „Спорт за всички“, за провеждане на традиционен фолклорен събор „Събрало се наше село“, организиран от НЧ“Самообразование 1894“-Побит камък, за закупуване на 14 костюма за ДТШ“Хорце“, както и за реконструкция на детска площадка от сдружение „Лудогорие-Разград“ така, че да може да се използва от деца с увреждания. Общата стойност на проектите е 43 440,56 лв.

През месец май тази година ще се проведе Седмица на Обществен дарителски фонд, Детският панаир ще е през юни, като ще го организира Центърът за работа с деца. Продължава съвместната работа съвместно с Детско-юношеската академия на Лудогорец по Проекта „Приятелства,чрез спорт“. През ноември ще се състои и второ издание на Международния кинофестивал за детска и младежка публика „не на шега“. През септември ще се случи и фестивалът „Фортисимо фест“, както и инициативата „Фортисимо в клас“.

За да представи възможностите за продължаването на „Фортисимо в клас“ в разговора днес участва и известният музикант Хари Ешкенази. Обсъдена бе възможността Разград да е първият град, в който да се включат всички училища и всички четвъртокласници да се запознаят с музикалните инструменти в Симфоничния оркестър

. 

Периодично ще се провеждат и дарителски кампании за набиране на средства.

В срещата участваха и също подкрепиха партньорството между Общината и Обществения дарителски фонд за Разград и заместник-кметовете: Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров, Милена Орешкова и Полина Иванова.

снимки: пресцентър на Община Разград