Церемония по подписване на договори за дарение от ОДФ за Разград

На 10 март, 2020 г., в сградата на Община Разград, с е проведе церемония по подписване на 5 нови договора за финансиране на проекти от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“.

Това бе втора церемония по подписване на договори за дарение между Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ и организации, защитили проекти, свързани с приоритетите на Фондацията и с осигурено самоучастие от страна на бенефициентите. През миналата година Фондацията, която работи в партньорство с Америка за България, е подкрепила реализацията на 8 проекта на обща стойност 126 675 лв., средствата от ОДФ са 84 540 лв.

За 2020 г. проектите са 5, с представителите на организациите, договори за дарения подписа председателят на Управителния съвет на Фондация „Обществен фонд за Разград“ Стефан Томов.

  Договор за дарение на 3400 лева се сключи с представителите на Спортен клуб „Спорт за всички“-Разград“, средствата са за реализация на първенството есен-пролет на Ученическа волейболна лига.

  5520 лв. са отпуснати на СКК “Спринт“, колоездачният клуб за втори път търси съдействие от Фондацията, веднага след старта на първия проект дошли и първите медали за състезателите. Сега средствата са отново за екипировка и участие в лагери и състезания.

  5600 лева отпуска Фондацията за организирането на второто издание на фолклорния фестивал „Събрало се наше село“, което се провежда по инициатива на НЧ “Самообразование 1894“-Побит камък.

  С опазването на фолклора е свързан е четвъртият проект – за закупуване на женски кюстендилски костюми за танцьорите от ДТШ “Хорце“ към ЦПЛР Център за работа с деца.

Най-голямата сума е за реконструкция на съществуваща детска площадка пред хотел „Централ“, която да се оборудва със съоръжения, които могат да се използват от деца с увреждания, в общината те са 291, ще имат възможност да се интегрират по-лесно, играейки на площадката със совите връстници. Инициативата е на сдружение „Лудогорие“.

Участниците в събитието бяха приветствани от заместник-кмета Милена Орешкова. „Община Разград е съпричастна и готова да оказва съдействие на благородни инициативи като тази“ – сподели заместник-кметът с присъстващите на церемонията. Орешкова изрази и личното си положително отношение към дейността на Обществения дарителски фонд за Разград, припомняйки, че е „част от ятото“(символът на Фондацията) още от възникването на идеята за Фондацията.

  

Всички бенефициенти получиха като символичен подарък, с пожелание за успех, монета „Пегас“, която ще се използва като жест към дарители на Фондацията.

На церемонията стана ясно, че част от бенефициентите предвиждат и съвместни дейности, които ще утвърдят идеята за създаване на устойчива общност.

Снимки:

Пресцентър Община Разград,

e-razgrad

Posted in Без категория.