Община Разград организира подпомагане на семейства с нужда от хран

Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ заяви своето желание да помогне с пари и хранителни продукти, в кампания на Община Разград.

Представители на социални услуги, институции и организации с хуманитарна насоченост обсъдиха на работна среща със заместник-кмета на Разград Милена Орешкова възможностите за подпомагане на семейства в спешна нужда от осигуряване на прехрана.

По време на дискусията стана ясно, че 9 семейства от потребителите на Центъра за обществена подкрепа към сдружение ЖАНЕТА и 6 от отдел Закрила на детето вече имат такава необходимост. За тях, както и за други нуждаещи се, ще бъдат закупени хранителни продукти, които ще им бъдат предоставени ката хранителни пакети с транспорт на Общината.

На друга част от нуждаещите се ще бъде предоставен топъл обяд от Домашния социален патронаж. Капацитетът на общинското звено е да се приготви и разнесе храна на още 100 човека над близо 500-те патронирани  в момента.

Заявките за необходимост от подпомагане ще се приемат на тел. 084 66 02 83 в ЖАНЕТА в работните дни между 9,00 и 17,00 ч. От Общината призовават да се обаждат и хора, които смятат, че техен съсед или познат има подобна нужда от подкрепа.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за предоставяне на дарения. Единият начин е по банков път на сметка на Отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград:

BG 62TEXI95435105985600

TEXIBGSF ТЕКСИМ БАНК АД,

като в основанието на превода трябва да бъде вписано: „Дарение за Домашен социален патронаж с цел подпомагане на нуждаещи се в извънредно положение“.

Може да се даряват и продукти със сертификат, както и чрез включване в съвместната кампания на БЧК с верига магазини „БИЛА“ „Купи и дари“. Там се купуват трайни пакетирани хранителни продукти и се поставят в специално маркирана  количка в магазина.

/e-Razgrad/

Снимки: Общинска администрация

Posted in Без категория.